Algemene voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden / Disclaimer

 Ik werk als  Energetisch consulent met een aantal regels. 

 U bent zelf te allen tijde verantwoordelijk voor acties en/of beslissingen naar aanleiding  van een consult/behandeling.

 U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u omgaat met de informatie die ik u tijdens een consult geef. 

 Consulten zullen alleen plaatsvinden wanneer ik echt denk iets voor u te kunnen  betekenen. 

 Daarnaast blijft u te allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen welzijn en medische status. 

 Bij wangedrag van de cliënt wordt een consult/behandeling stop gezet. 

 Onder wangedrag wordt verstaan: lichamelijk en geestelijk geweld, oneerbaar gedrag,  seksuele intimidatie, zowel verbaal als lichamelijk. 

 Bij het niet goed aanvoelen van een cliënt vindt er geen consult/behandeling plaats. 

 In geval van een van de bovengenoemde situaties kunnen reiskosten niet op mij worden  verhaald. 

 Tijdens een consult/behandeling zal ik zorgvuldig met ingebracht materiaal omgaan. 

 Na afloop van het consult kunt u geen claims indienen.