Terug naar je oorsprong

Terug naar je oorsprong

De wereld waarin we vandaag de dag leven vraagt véél van ons mensen. We staan met één been in het oude en één been in het nieuwe. Wat is dit nieuwe dan wel? Astrologisch gezien is Uranus in het teken Stier de aanstichter van de veranderingen die momenteel op de aarde...